ลังทึบ NO.110

NO.110

 

OD  420 x 610 x 313 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   380 x 570 x 305 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 86,367