ลังทึบ NO.115

NO.115

 

OD  420 x 610 x 250 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   375 x 570 x 240 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 83,039