ลังโปร่ง NO.123

NO.123

 

OD  270 x 350 x 127 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   230 x 310 x 120 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 92,424