ลังทึบ NO.131

NO.131

 

OD  295 x 380 x 135 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   260 x 340 x 120 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 98,105