ลังทึบ NO.112

NO.112

 

OD  427 x 560 x 252 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   385 x 510 x 245 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,471