ลังทึบ NO.124

NO.124

 

OD  270 x 350 x 95 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   230 x 303 x 88 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,473