ลังโปร่ง NO.119

NO.119

 

OD  375 x 565 x 310 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   330 x 530 x 290 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,475