ลังโปร่ง NO.116

NO.116

 

OD  420 x 610 x 250 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   380 x 570 x 240 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,471