ลังทึบ NO.122

NO.122

 

OD  437 x 657 x 207 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   307 x 590 x 200 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,471