ลังทึบ NO.113

NO.113

 

OD  420 x 610 x 145 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   380 x 575 x 135 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,475