ลังทึบ NO.121

NO.121

 

OD  275 x 390 x 145 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   240 x 350 x 135 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,471