ลังทึบ NO.107

NO.107

 

OD  370 x 575 x 205 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   330 x 533 x 190 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,475