ลังทึบ NO.129

NO.129

 

OD  225 x 315 x 72 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   205 x 295 x 65 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,471