ลังโปร่ง NO.128

NO.128

 

OD  370 x 540 x 93 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   330 x 500 x 83 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,475