ลังโปร่ง NO.114

NO.114

 

OD  420 x 610 x 145 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   385 x 575 x 135 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,471