ลังทึบ NO.132

NO.132

 

OD  380 x 595 x 135 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   340 x 560 x 120 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,474