ลังทึบ NO.127

NO.127

 

OD  340 x 340 x 138 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   300 x 300 x 128 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,471