ลังทึบ NO.130

NO.130

 

OD  298 x 380 x 243 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   257 x 340 x 225 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,475