ลังทึบ NO.126

NO.126

 

OD  330 x 510 x 178 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   285 x 457 x 168 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,471