ลังทึบ NO.117

NO.117

 

OD  380 x 570 x 100 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   340 x 530 x 90 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,475