ลังทึบ NO.125

NO.125

 

OD  327 x 510 x 70 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   293 x 470 x 60 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,475