ลังทึบ NO.100

NO.100

 

OD  207 x 295 x 42 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   185 x 275 x 35 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 83,042