ลังทึบ NO.101

NO.101

 

OD  275 x 410 x 140 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   235 x 360 x 130 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,471