ลังทึบ NO.102

NO.102

 

OD  270 x 360 x 127 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   230 x 310 x 120 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,475