ลังทึบ NO.103

NO.103

 

OD  325 x 440 x 150 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   285 x 398 x 140 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,475