ลังทึบ NO.104

NO.104

 

OD  370 x 538 x 93 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   330 x 500 x 83 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,473