ลังทึบ NO.105

NO.105

 

OD  195 x 320 x 122 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   155 x 275 x 118 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 92,425