ลังทึบ NO.106

NO.106

 

OD  380 x 575 x 306 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   337 x 530 x 290 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,473