ลังทึบ NO.109

NO.109

 

OD  435 x 650 x 230 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   390 x 600 x 210 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,475