ลังทึบ NO.110-1

NO.110-1

 

OD  420 x 610 x 405 mm.  

(ขนาดภายนอก)

ID   385 x 580 x 395 mm.  

(ขนาดภายใน)

Visitors: 94,475