การผลิตและการบริการบริษัท ที.เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด มีความประสงค์จะขอแนะนำผลิตภัณฑ์และการบริการของทางบริษัท  ให้ท่านลูกค้าทราบว่า  
 
ทางบริษัทร่วมกับบริษัทในเครือเป็น บริษัทผู้ผลิต และรับออกแบบสินค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่
 
1.   เหล็ก อาทิเช่น ตะแกรงไวร์เมช, Rack ใส่ Part ยานยนต์, ถังเหล็ก, ชิ้นส่วนรถยนต์ (คิ้ว, ซุ้มล้อ, AIR BAG, ฯลฯ) 
      รวมไปถึงงานเหล็กสั่งทำอื่นๆ
 
2.  กล่อง, ลัง และบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆจากแผ่นลูกฟูก หรือแผ่น corrugated board  เช่น
 
     -  บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรม
 
     -  บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย
 
     -  บรรจุภัณฑ์อิเล็คทรอนิค  มีบริการออกแบบให้ตามความต้องการของลูกค้า  โดยมีแผ่น Conducttive  และแผ่น Anti-Static
 
     -  บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง  กล่องใช้หมุนเวียน มีฝาเปิด- ปิด  สามารถซ้อนได้ 5-10 ชั้น  อาจเพิ่มขึ้นได้ตามขนาด ของกล่อง 
        และน้ำหนักบรรจุ
 
     -  ไส้ลัง  มีบริการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับชิ้นงานที่จะบรรจุ ของท่าน  ให้มีปลอดภัยในการขนส่ง  อาจเพิ่ม EVA foam   
         หรือ  EPE foam 
         หุ้มป้องกัน รอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้นต่อชิ้นงานของท่านไม่ให้ได้รับความเสียหายในขณะขนส่ง
 
     -  บรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงาน  เพื่อช่วยในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายในสายผลิต  
        (มีน้ำหนักเบาและเคลื่อนย้ายได้สะดวก)
 
     -  บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์  (ใช้ในการจัดบรรจุเพื่อลำเลียงในการขนส่งให้กับบริษัทผู้ประกอบรถยนต์)
 
3.   กล่อง, ลัง และชิ้นงานที่ผลิตจากพลาสติก ทั้งเกรด A และพลาสติกรีไซเคิล มีสินค้าอาทิ
    
     -  ลังพลาสติก (POLYBOX, CONTAINER BOX) ขนาดต่างๆ พร้อมหูกล่อง
 

 
ทั้งนี้ ทางเรามีความยินดีและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านลูกค้าให้โอกาสและความไว้วางใจบริการและเลือกใช้สินค้าของเราเสมอมา
Visitors: 94,475